Neuro Linguistisch Programmeren

Neuro Linguistisch Programmeren

Neuro Linguistisch Programmeren staat ook wel bekend als N.L.P. Deze methode is in de jaren ’70 uitgevonden door Richard Bandler en John Grindler. Zij ontdekten dat een aantal therapeuten bijzonder goede resultaten boekten met hun behandelwijze. Door onderzoek in te stellen kwamen zijn tot de ontdekking dat een combinatie van een aantal methodes het meeste en snelste succes werd geboekt voor training, coaching en communicatieverbetering.

Neuro Linguistisch Programmeren

Neuro Linguistisch Programmeren

Een bekende methode uit N.L.P. is het modelleren. Deze methode heeft als basis om iemand als rolmodel te gebruiken en vervolgens te kijken wat hij/zij doet om het succes te krijgen wat men ook wenst. Als dat eenmaal duidelijk is gaat met deze manieren kopiëren met als einddoel hetzelfde succes te verkrijgen. Deze methodes zijn zeer bekend in de wereld van sportcoaching en verkooptrainingen. De gedachte is; als het voor de ene persoon werkt, moet het ook voor de andere persoon werken.

N.L.P. toepassen

Nu klinkt dat gemakkelijk; zoek een persoon die het succes heeft wat jij wenst, kijk wat hij/zij doet en kopieer dit. Er komen natuurlijk veel meer onderwerpen bij kijken en om duidelijk te maken in welke volgorde dit moet toepassen moet men kundig zijn.

Je moet weten waar je op moet letten, een bekwaamheid beheersen om te zien bij een observatie. Tenslotte is het niet uitsluitend het gedrag wat tot succes leidt maar zijn gedachten, gevoelens en overtuigingen belangrijker.

Moderne N.L.P.

In de huidige N.L.P. wordt veelal gebruik gemaakt van hypnose in verschillende vormen. Dit kan directe hypnose zijn met een snelle inductie maar zo is ook de Ericksoniaanse hypnose alom bekend in de wereld van N.L.P. Deze laatste vorm heeft als basis de taal. Hoe gebruik je de taal, toonhoogte en snelheid om de cliënt in trance te krijgen en te veranderen wordt hiermee getraind. Deze bijzonder manier van hypnose is dagelijks toe te passen omdat we elke dag taal gebruiken om mensen te beïnvloeden en overtuigen. Indien een erkende hypnosecoach / nlp coach dit toepast zal de cliënt snel onder hypnose gaan.

In onze hypnosepraktijk maken wij gebruik van verschillende hypnosetechieken en N.L.P. toepassingen. Doordat we flexibel zijn wordt elke cliënt het beste geholpen en kunnen we snelle succes bereiken. Onze coach is opgeleid, erkend, deskundig en lid van The Society Of Neuro Linguistic Programming, opgericht door Richard Bandler, grondlegger van Neuro Linguistisch Programmeren.

NLP logo Richard Bandler

NLP logo Richard Bandler

Voornaam:
Emailadres: